Hayrettin Çaycı: Küçük çabalar, büyük değişimler


“Zorlukların aşılmasında sarfedilecek çaba. organizasyonun öznesi olan satranç oyunundan rahatlıkla ilham alabilir ki bu da yürütülen faaliyete ayrı bir anlam kazandırmaktadır.” diyen Sarkuysan AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı; Yeşil Satranç tarafından organize edilen, Yeşil Sanayi Buluşmaları Satranç Turnuvası 4 dolayısı ile Yeşil Satranç’a, Satranç Federasyonu’na ve Yeşil Satranç aracılığı ile destek veren Kocaeli Sanayi Odası’na teşekkür etti. Hayrettin Çaycı, herkesin bu güzel spor ile ilgilenmesini temenni etti.

Görünen o ki toplumsal hayatımızın içinde uzunca süredir konuştuğumuz ‘iklim değişikliği’ ve ‘küresel ısınma’ kavramlarına tahminlerimizden daha hızlı uyum sağlamak zorunda kalıyoruz. Aslında bu yeni bir başlangıç olmayıp, gelmekte olduğu bilinen ama uzakta hissedildiği için hayatlarımıza dokunmayacağını sandığımız bazı gerçeklerin bizlere tahminlerimizden daha hızlı yakınlaşmasıdır. Yaşanan pandemi bunun en net tezahürlerinden biri olmuş, sadece ülkemizin değil, en gelişmiş toplumların ve ekonomilerin çaresizce yüzleştiği küresel salgın öğretileriyle başbaşa kalınmıştır. Akabinde dünyada yaşanan sosyo-politik ve sosyo-ekonomik gelişmeler işimizi maalesef daha da zorlaştırmaktadır. Değişimdeki ihtiyaçların belirlenmesi ve fayda unsurunu arttırabilmek için geleceği okuyabilmek, yaşadığımız çevreyi ve çalıştığımız sektörleri bu bakış açısıyla değerlendirmek gerekmektedir.
Bu süreci tanımlayan, bizim de hassasiyetle üzerinde durduğumuz; ‘sürdürülebilir yeşil çevre’, ‘yenilenebilir enerji’, ‘döngüsel ekonomi’, ‘yeşil mutabakat’ gibi kavramlar geleceğimiz açısından belirleyici sorumluluklarımız olacaktır.

– Çevreye saygıyı ve farkındalığı arttırmayı hedefleyen bir organizasyonun içinde olmak bizi mutlu etmektedir.
İnsan yaşamı için özel önem arz eden, birçok sektörde katma değer yaratılmasına imkân sağlayan ve ekonomik faaliyetlerin önemli bir ölçüsü olarak kabul ettiğimiz ‘bakır’ın Türkiye’deki önde gelen temsilcilerinden Sarkuysan A.Ş olarak, faaliyetlerimizi çeşitlendirmeye ve farkındalık yaratmaya devam etmekteyiz. Bunun bir ifadesi olarak ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırımlardan biri olan Sarkuysan Lisemizin ev sahipliğinde, yaşamın her alanında doğamıza sahip çıkma kararlılığını, çevreye saygıyı ve farkındalığı arttırmayı hedefleyen bir organizasyonun içinde olmak bizi mutlu etmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz bu kavramların hepsi; planlama, dikkat ve yılmadan çalışmayı gerektirmektedir. Zorlukların aşılmasında sarfedilecek çaba. organizasyonun öznesi olan satranç oyunundan rahatlıkla ilham alabilir ki bu da yürütülen faaliyete ayrı bir anlam kazandırmaktadır.
Satranç disiplini, analitik düşünmeyi, ileri görüşlülüğü, farklı bakış açıları geliştirmeyi gerektiren bir strateji oyunudur. Aslında karmaşık sorunları çözerek dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için ihtiyacımız olan da bu disiplindir.
Dünyayı tehdit eden çevresel tehlikenin insan ömrünü aşan bir gelecekte, yakınımızda olduğunu gördük. Bundan en çok etkilenecek çocuklarımız için daha bilinçli olma, iş birliklerini geliştirme ve eğitimi destekleme zamanı. Küçük çabaların zamanla büyük değişimlere zemin hazırlayacağını bilerek çıktığımız bu yolda kurumsal kimliğimiz ve disiplinimiz ile faaliyetlerimiz devam edecektir.
Bu değerli organizasyonu Yeşil Satranç’a, dolayısı ile işbirliği yapılan Satranç Federasyonumuza ve Yeşil Satranç aracılığıyla destek veren Kocaeli Sanayi Odamıza teşekkür ediyor, gençlerimize başarılar dileyerek herkesin bu güzel spor-oyunla ilgilenmesini temenni ediyorum.

Hayrettin Çaycı
Sarkuysan Grup Şirketleri
Yönetim Kurulu Başkanı