Pamukta hedef 1 milyon ton üretim


Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Meclis Başkanı Barış Kocagöz, pamuk üretiminde 1 milyon ton hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.
Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) olarak pamuk sektörünün üretici, tüccar ve sanayicileriyle bir bütün halinde gelişmesi ve uluslararası rekabet gücünün artmasına yönelik görüşlerini ilgili karar mercilerine ilettiklerini ve böylece pamuk sektörünün kalkınmasını hızlandıracak adımlar atılmasına destek vermeye çabaladıklarını belirten UPK Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Meclis Başkanı Barış Kocagöz, “Memnuniyetle ifade etmeliyiz ki, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün Bakanlıklarımız, ülkemiz pamuk sektörüyle ilgili konularda her geçen yıl giderek artan oranlarda Konseyimiz görüşlerini alarak değerlendirmektedir” dedi.
“Kararlarımız, tarladan dükkana, tohumdan gömleğe uzanan zincirde yer alan bütün kesimlerin bakış açıları değerlendirilerek oy birliği ile alınıyor. Böylece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili diğer Bakanlıklarımıza ülkemiz çıkarlarını gözeten, üzerinde uzlaşılmış öneriler sunabiliyoruz.” diyen Kocagöz, “Ülke olarak emin adımlarla kritik hedef olarak koyduğumuz 1.000.000 ton üretim hedefine doğru gidiyoruz. Dokuz yıl gibi kısa bir geçmişe ve son derece kısıtlı maddi olanaklara sahip olmamıza rağmen, büyük bir özveriyle çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.