Cryocan 3.kez sektörel performans ödülü’nün sahibi oldu


Belma Özgen Akbay (Kocaeli) – Kriyojenik tanklar, basınçlı kaplar imalatı ve anahtar teslim projeler ile uluslararası pazarda, bünyesinde bulundurduğu uzman mühendis kadrosuyla dünya enerji piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek standartlarda ve kalitede hizmet veren Cryocan; Kocaeli Sanayi Odası tarafından organize edilen ‘Sektörel Performans Ödül’ töreninde, 3’üncü kez ödüle layık görüldü.
Sektörel Performans Ödülleri kapsamında 7 kategori belirleniyor: Bunlar verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi, topluma katkı ve çevre. Sektörel Performans Ödüllerindeki her bir kategori kendi içerisinde, sanayicilere farkındalık yaratmak, örnek teşkil etmek açısından önem kazanıyor. Sektörel performans değerlendirme ödülüne 3’üncü kez sahip olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Cryocan Basınçlı Kaplar Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan; ödülü almalarının belirleyici unsuru olan kategorileri ve şirketinin bakış açısını anlattı:
“Eğer çizgi üstü bir sanayici arıyorsanız; insan kaynağı, imalat ve enerji kullanımında verimliliği yakalayan, Ar-Ge faaliyetlerine ve inovasyona önem veren, yenilikçi, markalaşabilen, insan kaynakları politikaları geliştiren, paydaşlarına, bulunduğu çevreye ve topluma katkı sağlayan, dış ticaret, finansman yönetiminde başarılı firmaları işaret ediyorsunuz demektir. Bu kategorileri kendi içerisinde değerlendirmemiz gerekirse, Cryocan’ı faaliyetlere göre aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.
Verimlilik faaliyetleri: Cryocan olarak üretimin her aşamasında izlenebilir bir süreç yönetimi (traceability) gerçekleştiriyoruz. Çeşitli imalat kontrolleri, verilerin izlenebilir olması, olası kök nedenler ve geliştirici aksiyon planları ile tüm süreçlerde sürekli gelişimi (kai-zen) esas alıyoruz. Enerji verimliliği kapsamında; enerji etütleri yaptık aynı zamanda imalatta kullanılan enerji yoğunluğunu düşürdük. Gerçekleştirilen insan kaynakları politikaları ile kurum kültürü ve çalışan motivasyonlarını takip ederek, çalışan verimliliğini arttırıcı insan kaynakları politikaları yürütüyoruz.
İstihdam Politikaları: Sadece işletme içi değil, en değerli paydaşlarımız üniversitelerimiz ile istihdam politikaları geliştiriyoruz. Üniversiteler ile uzun dönem staj programlarımız var. Bu staj programımızı üniversitelerde seminerler ve bilgilendirme günleri ile anlatıyoruz. Uzun dönem staj programımızı bitiren genç arkadaşlarımızı istihdam ederek sektöre kazandırıyoruz.
Yenilikçilik: Sektörümüzü, hedef pazarlarımızı, müşterilerimizi, sektörel fırsatları yakından takip edip, gelişim ihtiyacı duyulan alanlarda Ar-Ge projeleri gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarını ticarileştiren dinamik bir yapıya sahibiz. Teknopark ofisimizde gerçekleştirilen analiz ve tasarım faaliyetleriyle çok sayıda ürün ve proses projeleri gerçekleştirdik. Bilim ve Sanayi Bakanlığı’nın “Tasarım Merkezi” olma yolundaki müracaatlarımızı kısa süre içerisinde tamamladık. 2018 yılında tasarım merkezinde ürünlerimize yönelik inovatif tasarımsal yenilikler içeren proje faaliyetlerini de başlatıyoruz.
İnsan Kaynakları Politikaları ve Çalışan Gelişimi: Şirketimizde aktif insan kaynakları politikaları yürütüyoruz. Çalışanlarımızın iş ve proje bazlı yetkinliklerini analiz edip, yıllık eğitim ihtiyaçları planlanmaktayız. Kişisel eğitim taleplerinin de toplanarak değerlendirildiği sistemsel bir yapımız var. Bu minvalde Mini-MBA, İnovasyon Yönetimi, Mentörlük ve çok sayıda şirket içi ve dışı teknik eğitimlerimiz oldu. DISC Akademi’den profesyonel hizmet alarak ideal iş profili, karakter analizi gibi konularda çalışanlarımızı değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sonuçlarına ve performans yönetimine göre kariyer planlarını oluşturuyoruz. Tüm çalışanlarımızın gelişime açık yanları, insan kaynakları politikalarımızı belirlemede yol gösterici oluyor.

Topluma Katkı ve Çevre: Topluma katkı ve çevre etkileşimine daha geniş bir çerçeveden bakmalıyız. Süreçlerimize sadece çalışan ve müşteri memnuniyeti, kalite ve Ar-Ge olarak bakarsak yanılırız. Bu yüzden bütünsel olarak değerlendiriyoruz. “Türkiye’nin liderliğine katkıda bulunmak” misyonumuzu ön planda tutan, profesyonel bir yönetime sahip ve değerleri olan kurumsal bir aile işletmesiyiz. Bu değerlere katkı sağlamak amacıyla; toplum bilincini artırmak, paydaşlara ve çevreye duyarlı politikalar geliştirmek gibi birçok görevi kendimize ilke ediniyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi çok sayıda üniversite ile uzun dönem staj programları yürütüyoruz. Böylece gençlerin sektörümüze kazandırılmasına ve istihdam edilme oranının artırılmasına katkı sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz temiz üretim yatırımları ile üretim kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, çevreye zararı olabilecek proseslerde önleyici bir dizi yatırım faaliyetlerinde bulunuyoruz. “Nefes Alan Fabrika, Sağlıklı Personel, Sürdürülebilir Doğa” projemiz hayata geçirilen faaliyetlerimizden bir tanesidir.
Bir de TAİDER şapkamız var; bizler için çok önemli sosyal sorumluluk alanlarından bir tanesidir. Bildiğiniz gibi TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Türkiye’de ve Dünya’daki aile işletmeleri, yönetimleri ve kurumsallaşma süreçleri hakkında; eğitim, panel ve etkinlikleri ile çok destek olan ve yön gösteren bir dernektir. Aile işletmelerinde gelecek nesillere devredilmesi çok önemli bir konu. Hesap verilebilir bir yapıda olmanız için önce kurumsallaşmanız ve yönetimi işinin ehli kişilerle yapmanız gerekir. TAIDER, bunun önemini anlamak, deneyimleri paylaşıp farkındalığı arttırmak ve devir süreçlerini planlayabilmek isteyen her aile işletmesinin olması gereken bir sivil toplum kuruluşudur.
Tüm bunlara bakıldığı zaman firmanızda uluslararası kurumsal yönetim ilkelerine, çalışan gelişimine, insan kaynakları politikalarına, personel, kaynak ve enerji verimliliğine, sürdürülebilir yenilikçi projelere önem veriyor ve bu doğrultuda kendinizi geliştiriyorsanız finansal verilerinizde de başarılı sonuçlar ve artışlar kazanmamak elde değil.

– Başarılı uygulama örneklerini tüm sanayicilerle paylaşan herkese teşekkür ederiz…
Sonuç olarak tüm kategorilerde bu değerli ödül organizasyonunu düzenleyen, başarılı uygulama örneklerini tüm sanayicilerle paylaşan başta Kocaeli Sanayi Odası başkanı Ayhan Zeytinoğlu olmak üzere tüm değerli jüri üyelerine ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

– Cryocan, tüm değişim ve gelişim ihtiyaçlarına hızlı, dinamik bir yapıyla hizmet veriyor
Türkiye’de ve dünyada enerji piyasası politikaları ve ihtiyaçları çok hızlı bir şekilde değişip, gelişiyor. Bizler bu pazarın global ölçekteki politikalarını, gelişme ve yeniliklerini çok yakından takip ediyoruz. Tüm bu değişim ve gelişim ihtiyaçlarına hızlı, dinamik bir yapıyla hizmet veriyoruz. Stratejik satış politikalarımız, Ar-Ge, İnovasyon ve iş stratejilerimiz, kurumsal yönetim modelimizi bu dinamiklere göre her sene irdeleyip, tekrar güncelleyerek yürürlüğe kokuyoruz. Bu değişime uyum sağlayabilen, verilere dayalı hızlı kararlar alıp, uygulayabilen güçlü bir ekibimiz ve bu ekibi iyi yönetecek liderlerimiz var. Rekabetin ve değişimin bu kadar fazla olduğu bir dünyada bunları sağlayan bir organizasyon yapınız olmazsa, bu değişim ve gelişim sürecinden galip çıkmanızda mümkün olmaz. Odaklanmış, nitelikli, kurum kültürü ile yoğrulmuş iyi bir ekibiniz varsa ve bu ekibe başarılı bir lider oluyorsanız tüm bu dinamikleri yönetmek, değişimi fırsata çevirmek, hızlı büyümek ve başarılı olmak kaçınılmaz olacaktır. Kurulduğumuz günden bu yana ortalama yüzde 70 büyüme trendini yakalamış, bugün itibariyle satışlarının yaklaşık yüzde 80’ini ihraç eden, 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, 32 ülkede marka tesciline sahip, uluslararası standartlara göre üretim yapabilen, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arnavutça, İspanyolca, Farsça ve Arapçayı ana dili gibi konuşan personeli, dünyanın farklı ülkelerindeki satış kadrosuyla çok uluslu bir şirket yapısına sahibiz. Hedef sektörlerimize ürün ve hizmet sunarken mühendislik ve Ar-Ge çözümlerimizi bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi ön planda tutuyoruz. Paydaşlarımıza sunduğumuz çözümlerimizi yeni ve mevcut ihtiyaçları göz önünde bulundurarak inovatif bir yaklaşımla hizmet veriyoruz. Bu dinamiklerle Türkiye’de ve Dünya’da sektörün lider markalarından olmayı hedefliyoruz.

– Yüzde 70’lik büyüme trendimizi devam ettirmek en belirgin hedefimiz
Kurulduğumuz 2009 yılında 22 çalışan, 2 bin 100 m2 üretim alanıyla 4 ülkeye ihracat yaparken, bugün itibariyle yaklaşık 300 çalışan, 20 bin m2 üretim alanında 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Rakamsal büyüme verilerimiz de konjonktürel değişikliklere bağlı olmakla beraber ortalama yüzde 70 oranında hızlı büyüme trendi yakaladık. Tabii ki bu büyüme trendini devam ettirmek en belirgin hedeflerimizden biri.2018 vizyonumuzu en iyi ifade eden hedefimiz arasında ülkemizde kurulan nükleer santrallere ve Cern’e tedarikçi olmak, uluslararası büyük ölçekli tesis projeleri üretmek, üniversitelerle başlattığımız çalışmaların sonucunda; iş birliğine yönelik ortak projeler üretmek. Belki de bölgemizde yaşanan gerilimlerden dolayı ekonomimiz açısından çok parlak olmayan bir yıl bizi bekliyor. Ancak biz Türkiye‘yi veya bölgemizi değil, dünyayı pazarımız olarak değerlendirdiğimizden nerede iş var ise orada olacağız. Bunun için satış kadromuzu iki katına çıkartarak yeni pazarlara açılmaya başladık.
Ayrıca bu yıl içerisinde başlattığımız ve sektörümüzün dinamiklerinin de gerektirdiği değişim, yeniden yapılanma ve dijitalleşme süreçlerini tamamlayarak 2018 yılında bu süreç geliştirme faaliyetlerinin meyvelerini toplayacağıyız.
Kurulduğumuz günden bugüne kadar yaptığımız tüm yatırımlar arasındaki en önemli ve en değerli yatırım insana ve eğitime yaptığımız yatırımdır. Gelişimin ve değişimin getirdiği heyecanı her zaman çalışanlarımızla paylaşırız. Özellikle kişi bazlı yetkinliklere göre şirket içi ve dışı eğitimler düzenliyoruz ve bu eğitimlere de hız kesmeden devam edeceğiz. Şirket olarak insana ve eğitime çok önem veriyoruz. Bunu değerlerimiz içerisinde de sürekli vurgulayan bir yapımız var. Bu yüzden 2018 yılı da diğer yıllarda olduğu gibi insana, eğitime ve insan kaynağına yaptırım yapmaya devam edeceğiz. Bunlar bizim en değerli yatırımlarımızdır.