‘Türkiye’nin yükselen liderleri’ ülke ekonomisine niteliksel katkı sağlıyor


Yükselen liderler ekonomik büyüme, istihdam artışı ve katma değerli üretim için ihtiyaç duyulan dönüşümün başarılmasında kritik bir öneme sahipler.

Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırması, istikrarlı şekilde yüksek büyüme gösteren şirketleri belirlemek ve onları daha yakından tanımak için gerçekleştirildi. Aspen Family Business Group Türkiye Direktörü Dr.Burak Koçer; “Finansal ölçek olarak KOBİ kategorisinin ötesine geçen sözkonusu şirketlerin piyasaya yeni bir yön verme eğilimleri, yerleşmiş bir modelle mevcut ekonomik sistemin devamını sağlayan dev şirketlerden daha yüksek. Bu nitelikleriyle özellikle de belirsizlik algısının yüksek olduğu dönemlerde, yeni atılımlarla ekonomiye canlılık kazandırıyorlar. Üstelik katkıları sadece kendi başarılarıyla da sınırlı değil. Birkaç adım ötesinde oldukları KOBİ’ler için de yol gösterici birer rol modeli teşkil ediyorlar. Bu nedenle Yükselen Liderleri daha yakından tanıyarak piyasanın yönelimi hakkında fikir sahibi olurken başarılarını sürdürülebilir kılmaları için yapılması gerekenleri de gündeme taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.
“Türkiye’nin Yükselen Liderleri’ni cirosu 1 milyar TL altında olan şirketler arasından net satışların üç dönem yıllık bileşik büyüme oranına (YBBO) göre belirledik.” diyen Dr. Burak Koçer; “Bunu yaparken bilişim sektöründeki şirketlerin gerek daha küçük ölçekleri gerek daha hızlı büyüme performanslarıyla dikkat çekici şekilde ayrıştığını gözlemledik. Bu nedenle bilişim sektörünü genel ortalamalara dahil etmeden Bilişimin Yükselen Liderleri başlığı altında ayrı olarak ele aldık.” açıklamaasında bulundu.

– Kamuya açık verilere dayalı olarak yapılan sıralamada, İSO 1000 Büyük, Fortune 500 Türkiye (2013 ve 2016) ve BT Haber Bilişim 500 (2013 ve 2016) listeleri kullanıldı
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Londra Borsası işbirliğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırması kapsamında son 3 yılda sürekli yüksek büyüme gösteren ilk 100 şirketten oluşan “Türkiye’nin İlham Veren Şirketleri” ile 69 şirketten oluşan “Türkiye’nin İlham Veren Bilişim Şirketleri” de belirlendi. Kamuya açık verilere dayalı olarak yapılan sıralamada, kapsayıcılık açısından mümkün olan en geniş dağılıma ulaşılması amacıyla, İstanbul Sanayi Odası (İSO) I ve II. 500, Fortune 500 Türkiye (2013 ve 2016) ile BT Haber Bilişim 500 (2013 ve 2016) listeleri kullanıldı. Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırmasında, finansal büyüklük ve büyüme hızı açısından diğer sektörlerden farklılık gösterdiği için bilişim şirketleri için ayrı bir sıralama yapıldı. “Türkiye’nin İlham Veren Bilişim Şirketleri” listesinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve sürekli büyüyen 69 bilişim firması yer aldı. Cirosu 1 milyar TL’nin altında olan şirketler arasından, net satışları üç dönem yıllık bileşik büyüme oranına göre belirlenen Türkiye’nin Yükselen Liderleri, büyümeden istihdama sektör ve ülke ortalamalarının üstünde artış kaydetmeleriyle öne çıkıyor. “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasının detayları 18 Kasım’da Ankara’da TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde de kamuoyuna açıklandı.

-Tarkan Kadooğlu: Yükselen şirketlerin sürdürülebilirliği rekabette öne geçiriyor
Günümüzde ülkelerin rekabetçiliğinin kentlerin rekabetçiliğinden geçtiğini ve bu rekabetçiliği belli başlı sektörler ile şirketlerin sürüklediğini ifade eden TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Bu rekabetçilik gücünde umut ve gelecek vaat eden şirketlerin sürdürülebilirliği küresel anlamda fark yaratıyor. Ülkemiz ekonomisine niteliksel katkı sağlayan, bir dönem belki KOBİ olan ve büyümesini sürdüren Türkiye’nin Yükselen Liderleri de bu anlamda ciddi bir potansiyel barındırıyor. Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırması, sektörlerinde lider özelliği gösteren 100 şirketin gelecekte bu potansiyellerini sürdürdükleri takdirde ülke ekonomisi için nasıl bir değer yaratma potansiyele sahip olacaklarının fotoğrafını çekiyor. Bu şirketler büyürken karlarını artırdıkları gibi ülkemizin en önemli sorunu olan işsizliğe de çare olacak şekilde istihdam artışı yaratıyor” dedi.

– Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamlarında KOBİ odaklı politikaların etkisi büyük
Geleceğin büyük oyuncusu olmak için markalaşma başta olmak üzere kurumsallaşma ve kurumsal yönetim anlayışının sadece araştırmada yer alan şirketlerin büyümesi için değil, sürdürülebilir kalkınma ve ülke refahı için de önemli olduğunu belirten Kadooğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin ilk iki çeyrek ekonomik büyüme rakamlarının yüzde 5’lerin üstünde gelmesinde KOBİ odaklı politikaların ne kadar etkili olduğu görüldü. Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırmamızdaki şirketlere yönelik vergi, teşvik, mevzuat kolaylığı gibi özel politikaların ortaya konması, bu noktada yapısal ve ekonomik dönüşüme katkı sağlanması gerekliliği ekonomimiz açısından da önemli görünüyor. KOBİ odaklı politikaların büyümede oluşturduğu katkıdan çok, daha nitelikli ve katma değeri yüksek üretimle bu şirketlerin gelecekte daha fazlasını yapacak potansiyellerinin geliştirilmesinde hepimize önemli sorumluluklar düşüyor.”