Kartal Halı’nın Turquality sürecine ‘Model ERP’ büyük katkı sağladıKartal Halı, Model Business Solutions’ın önceki iş tecrübeleri, proje yaklaşımı ve teknolojik yetkinliklerini tanıdıktan sonra 2011 yılı itibariyle Model ile çalışmaya başladı. Model tarafından sunulan gerçek manada anahtar teslimi proje teklifi, sınırsız kullanıcı lisansı ve açık kaynak kodlu teknolojik altyapıdan oluşan ‘benzersiz müşteri değer sunumu’ şirket tarafından Model’in seçilmesindeki en önemli etkenlerin başında geliyor. Türkiye’nin ihracat şampiyonları arasında yer alan Kartal Halı’nın Türk halı sektörüne kazandırdığı Sanat Halı, ‘Halıya İşlenen Sanat’ sloganı ve özgün tasarımlarıyla sektördeki yerini almış durumda. Toplamda 50 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerini sürdüren Kartal Halı Genel Müdürü Halil Kaplan; “Kartal Halı olarak; iş süreçlerimiz ile tamamen uyumlu, tüm bölümler ile tam entegre ve dinamik ihtiyaçlarımıza ilerleyen dönemlerde de kalıcı ve entegre çözümler üretebileceğimiz bir sistemin yanısıra tecrübeli ve aynı zamanda uyumlu bir ekibe ihtiyaç duyuyorduk. Model’in deneyimi, uzmanlığı ve elindeki araçlar sayesinde, ihtiyaçlarımıza cevap veren çağdaş bir çözüme kavuştuk. Operasyonlarımızı daha kolay, daha hızlı ve doğru bilgiler ile takip edebiliyor ve ileriye dönük analizler yapabiliyoruz. Bu proje Kartal Halı’ya sağlam ve güvenilir bir bilgi omurgası oluşturdu. Bu omurga ileride çıkabilecek bilgi ve süreç yönetimi ihtiyaçlarımıza da temel teşkil ediyor.” dedi.
2010 yılı Aralık ayında başlanan proje kapsamında; muhasebe, cari hesaplar, çek/senet, banka, satınalma ve satış modüllerinin muhaseve ile ilgili bölümleri devreye alındı. Ayrıca ileride depo tarafından da kullanılacak bir stok kodlama altyapısı yine Model tarafından hazırlandı. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Kartal Halı’nın iki tüzel firmasında canlı kullanıma geçildi. Kartal Halı muhasebe ve finans çalışanlarının tam desteği ile tam entegre bir çalışma altyapısı sağlandı. Daha sonrasında iplik firmasının depoları ile halı firmasının iplik depolarının el terminalli ve seri numaralı takibi konuları Model tarafından ele alındı. El terminali uygulamasının kullanımı kolay, tasarımı sade ve teknolojisinin de son derece basit olmasına özellikle dikkat edildi. Enterprise Model ERP ile tam entegre çalışan uygulama sayesinde firmalar arasında tekrarlı barkod etiketi basımının önüne geçildi ve daha kontrollü bir giriş-çıkış işleyişi sağlanmış oldu.
Bu sırada yönetimin bazı analizler yapabilmesine olanak tanıyacak web tabanlı bir CRM uygulaması, Model tarafından devreye alındı. Söz konusu uygulama sayesinde özellikle satışların online bir şekilde sayısal ve görsel olarak değişik boyutlarla analiz edilebilmesi sağlanıyor. Yine Model tarafından halı üretim süreçleri ele alınan Kartal Halı’da siparişlerin alınmasından müşteriye sevk aşamasına kadar geçen süreçler analiz ediliyor. Her bir aşamada Enterprise Model ERP’nin tüm fonksiyonları gözden geçiriliyor. Halıya özel sipariş giriş ekranları tasarlanan Kartal Halı’da, Weavelink yazılımı ile sipariş, üretim emri, renk, renk paleti bilgilerinin online ve otomatik olarak paylaşımı çalışmaları tamamlanmış durumda. Tezgahlardaki dokuma takibinin anlık olarak yapılabilmesi sağlanan projede sektördeki en derin entegrasyon çalışmalarından birisine imza atılmış oldu. Ayrıca yine Model tarafından, Kartal Halı’nın yurtiçindeki markası olan Sanat Halı’nın bayilerine özel olarak geliştirilen bayi yazılımı sayesinde bayiler Kartal Halı’ya siparişlerini online olarak geçebiliyor ve siparişlerinin durumunu ve sevkiyat bilgilerini online olarak görebiliyor. Alt bayilerin ana bayilere geçtikleri siparişlerde bayi yazılımı üzerinde takip edilebiliyor. Bayi yazılımı Enterprise Model ERP ile tam entegre olarak çalışıyor.

– Model’in hazırladığı Kartal Halı ERP projesinin sağladığı faydalar arasında şunlar sayılabilir:
•Kartal Halı, yönetimin belirlediği iş kurallarını uygulayabileceği bir araca sahip oldu.
•Weavelink programı ile sağlanan entegre yapı sayesinde üretim planlama ve üretim iş takibi kolaylaşmış ve hızlanmış oldu.
•Geliştirilen CRM altyapısı sayesinde satışlar online olarak her yerden takip edilebilir oldu.
•Tam entegre bayi yazılımı sayesinde bayiler ile veri alışverişi hızlı, güncel ve hatasız bir şekilde yapılabilir hale getirildi.
•Şirket içerisinde oluşturulan raporlar, güvenilir veri kaynaklarından hazrılanmaya başlandı.
•Tekrarlı veri girişleri ortadan kaldırıldı ve bu sayede, hem verimlilik hem de kayıt hataları azaltıldı.
•Tüm bunların sonucu olarak bilgi güvenilirliği artırılmış oldu.