Ayhan Zeytinoğlu: Karbon nötr bir dünya için


YEŞİL SATRANÇ – Yeşil Sanayi Buluşmaları Satranç Turnuvası’nın ilkine ev sahipliği yapan KOCAELİ SANAYİ ODASI adına Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “çevre ve iklimin doğal koruyucusu olan çocuklar ve gençler ile aileler ve sanayicileri hedefleyen Yeşil Satranç’ın çalışmalarını önemsiyor ve destekliyoruz.” dedi. (Sözkonusu broşür çalışması tüm katılımcı / velilere elden ücretsiz olarak verilmiştir.)

“Dünya Paris iklim Anlaşması’yla, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat’la üretim ve tüketim süreçlerinde, çevre ve iklimde tahribat yaratan etkenleri kontrol altına almaya çalışıyor. Dünya 2053’te, Avrupa Birliği 2050’de karbon nötr bir dünya hedefliyor. Türkiye de attığı imzalar ve hazırladığı mevzuatlarla bu çalışmaları destekliyor. Önümüzdeki yıllarda hemen tüm sektörlerde üretim süreçleri değişecek. Yeşil Dönüşüm tüm sektörler için ama özellikle karbon yoğun üretim yapan sektörler için değişim anlamına geliyor. Düşük karbonlu üretime geçiş sürecinde, ülkemizin AB ile uyumlu bir Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve zorunlu karbon piyasası oluşturması söz konusu.
Bunun yanında çevre ve iklim hedefleri doğrultusunda ürün standartları da değişiyor, Döngüsel ekonomi kapsamında yeniden kullanım, geri dönüşüm ve atık yönetimi norm haline geliyor. Üretim ve tüketim yöntem ve alışkanlıkları değişirken, özellikle KOBİ’lere finansal ve teknolojik destek sağlanması gerekli. Yeşil ekonominin külfetleri olduğu gibi sunduğu yeni fırsatlar da var. KOBİ’lerimiz bu yeni iş alanlarına yönelerek, Yeşil Dönüşümü fırsata çevirebilir. Gerek dönüşüme uyum, gerek fırsatların değerlendirilmesi için ‘Yeşil Dönüşüm’ farkındalığını her alanda artırmalıyız.
Bu nedenle çevre ve iklimin doğal koruyucuları olan çocuklar ve gençler ile aileler ve sanayicileri hedefleyen Yeşil Satranç’ın çalışmalarını önemsiyor ve destekliyoruz.
Ayhan Zeytinoğlu
TOBB Başkan Yardımcısı
KSO Yönetim Kurulu Başkanı
İKV Yönetim Kurulu Başkanı