Verinin etkin şekilde kullanımı güçlü işbirlikleri oluşturmaktan geçiyor


Gümrük İşbirliği Konseyi’nin 64 sene evvel bugün yapılan ilk toplantısını hatırlamak ve gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak üzere 26 Ocak “Dünya Gümrük Günü” olarak kutlanıyor. Dünya Gümrük Günü dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi şunları söyledi:

1953 yılında kurucu üye olarak katıldığımız Gümrük İşbirliği Konseyi, 1994’ten bu yana Dünya Gümrük Örgütü çatısı altında faaliyet göstermektedir. Dünya ticaretinin %98’ini temsil eden bu yapı, 180 ülke gümrük idaresini bir araya getirmekte, bu yönüyle gümrük uygulamaları açısından küresel düzeyde temel ilke ve kuralları belirlemektedir.
Dünya Gümrük Örgütü tarafından bu yılın teması “Etkin Sınır Yönetimi için Veri Analizi” olarak belirlenmiştir. Sınır yönetiminin etkinliğini artırmada en önemli kurum olarak görev yapan gümrük idarelerimiz için veri analizi, büyük önem arz etmektedir. Gümrük idarelerinin doğru ve hızlı kararlar verebilmesi söz konusu verilerin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında stratejik kararların doğru bir biçimde alınmasına, risklerin daha iyi yönetilmesine ve inovasyon yapılmasına imkân sağlamaktadır. Bugün çok sayıda eşya ve yolcu gümrüklerden geçmekte ve bunlara ilişkin olarak sürekli veriler toplanmaktadır. Bu verilerin analizi ise denetimin kalitesini ve değerini artırmakta, eşya ve yolcu denetimlerini güçlendirmekte, kaçakçılıkla mücadele kapasitemizi arttırmaktadır. Elektronik sistemleri ve otomasyonu güçlendirmenin yanı sıra, verinin etkin şekilde kullanımının bir diğer yolu da yurtiçinde ve dışında güçlü işbirlikleri oluşturmaktan geçmektedir. İşbirliği ve istihbarat mekanizmaları, hızlı ve güvenli ticaretin sağlanabilmesi, vergi kayıplarının ve kaçakçılık faaliyetlerinin en aza indirilebilmesi için hayati önem arz etmektedir. Bu yılki tema çerçevesinde gümrük idareleri, kamu ve özel sektör kuruluşları, veri analizinin özünü oluşturan bilgi ve iletişim teknoloji uygulamalarını sergileme ve paylaşma fırsatı bulacaklardır. Bu nedenle, Dünya Gümrük Örgütü tarafından 2017 temasının “Etkin Sınır Yönetimi için Veri Analizi” olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

– ‘Tek pencere’ ile gümrük hizmetlerinin tek bir noktadan gerçekleşmesi sağlanacak
Bakanlık olarak bu önemli günde, modern tekniklerle veri değişimini esas alan, ticaret erbabına önemli faydalar getireceğine inandığımız Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulumuz ile Tek Pencere Sistemimizin tanıtımlarını da gerçekleştireceğiz. Tek Pencere Sistemi, dış ticarete ilişkin gümrük hizmetlerinin tamamının tek bir noktadan gerçekleşmesini ve yürütülmesini sağlayacaktır. Bugüne kadar ithalat ve ihracat işlemlerinde 21 kurum ve kuruluşu Tek Pencere Sistemine entegre ettik. Halihazırda 116 belge Tek Pencere Sistemi üzerinden işlem görüyor. Sistemin e-belge aşamasını tamamladık, e-başvuru aşaması ise bu sene içerisinde tamamlanacak. Bakanlık olarak koordine ettiğimiz Tek Pencere Sistemi ile kamu kurumları arasındaki işbirliği daha da güçlenecek; izlenebilirliğin artması, kaynakların daha etkin kullanımı, denetimlerin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması, gümrük işlemlerinin sadeleştirilmesi, kolaylaştırılması ve hızlandırılması, ticaret erbabının zaman ve kaynak maliyetlerinin azaltılması sağlanacaktır.

– Ticaretin kolaylaştırılması anlaşması ile kurulan ‘Kurul’, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı eş başkanlığında yürütülüyor
Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde imzalanan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması kapsamında oluşturduğumuz Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulumuz ise Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığı eş başkanlığında yürütülmektedir. Kurul, kamu ile özel sektör işbirliğinin artırılarak ticaretin kolaylaştırılması stratejilerinin belirlenmesi ve eylem planlarının oluşturulması için bütün paydaşların dâhil olduğu bir platform işlevi görecektir. Dünyaya açılan kapılarımız olan gümrükler, uluslararası ticaretin gelişmesinde ve ticaretin kolaylaştırılmasında kilit konumda yer almaktadır. Bu nedenle kapılarımızı artan dış ticaret hacmimize, ihtiyaç ve taleplere göre yeniliyor, dış ticaret erbabımıza önemli avantajlar sağlıyoruz.

– 1 dakikada ihracat işlemlerinin yüzde 66’sını tamamlıyoruz
Daha hızlı ve güvenli ticaret hedefiyle dijital ortama taşıdığımız gümrük işlemlerimizin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyoruz. 1 dakikada ihracat işlemlerinin %66’sını tamamlıyoruz. 2002 yılında bir ihracat beyannamesinin işlemleri ortalama olarak 15 saatin üzerinde (15 saat 2 dakika) tamamlanırken, 2016 yılında bu süreyi 2 saat 40 dakikaya indirdik. Eşyanın muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı kırmızı hat oranı 2010 yılında %10 seviyesinde iken, 2016 yılında bu oranı %5,4 seviyesine çektik. Bunun yanı sıra, kararlılıkla sürdürdüğümüz karşılıklı veri değişimi, bilgi ve istihbarat paylaşımı, ortak kapı kullanımı, tır işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi gibi girişimlerimiz, ticaret erbabımızın rekabet gücünü arttıran önemli işbirliği faaliyetlerini mümkün kılmaktadır.
Dünya Gümrük Günü teması çerçevesinde, ulusal ve uluslararası platformlarda işbirliği çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesilesiyle başta gümrük işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen personelimiz başta olmak üzere, tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük Günü’nü tebrik ediyorum.