Köşe: Sözün Özü

BELMA ÖZGEN AKBAY

Maarif Modeli, Yeni Müfredat..(II)


belma@kureselanahaber.com

Köşe: Havadan Sudan

LEVENT AKBAY

Yeni Kaledonya da Neresi?


la@anadolubasinmerkezi.com

HAKKIMIZDA

Anadolu Basın Merkezi, gazeteci Levent AKBAY tarafından 2005 yılında Ankara’da kuruldu. Bütçe desteği ile kurumlar, dernekler, medya kuruluşları için projeler geliştiren Anadolu Basın Merkezi; Ekonomik içerikli gazete ekleri, dergi, yurt içi ve yurt dışı katalog gibi içerikli yayınların üretiminde uzmanlaştı.

Bunların yanı sıra; Faaliyet Raporları, Bilançolar, Bölge Planları, Sektörel Raporlar, Kalkınma Planları gibi sektörel çalışmaları hazırlayıp basmaktadır.

Anadolu Basın Merkezi, kalabalık, seçkin, fonksiyonel ve iddialı kadrosuyla 2005’ten bu yana özellikle yazılı medya kuruluşlarına, finansmanı sağlanmış, “reklam-haber” tabanlı “paket teslim” projeler üretiyor.

Anadolu Basın Merkezi Türkiye medyasında bir ilki gerçekleştirerek sektörde klasik yapılanma, klasik işbölümü ve dogmatik organizasyonlardan çok farklı, tek ya da çok merkezden Türkiye’yi yerelde ve ulusalda kavrayan hızlı ve esnek bir yapılanmayı gerçekleştirerek büyüyor. Üretiminde, finansal destek modelleri ile projelerinizi hayata geçiriyoruz.

Sosyal Medya