Mustafa Koray Kantarcı: Dünyamıza gereken değeri vermeliyiz


Yeşil Satranç Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, bireylerin küçük yaşlarda bilinçlendirilmesinin sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım teşkil edeceğini düşünmekteyiz. GEPOSB, “Temiz ÇEVRE Temiz OSB” sloganı ile verimli projelere her zaman destek sağlayacaktır.

İnsanların doğa ile etkileşimleri, kaynakların aşırı tüketimi nedeni ile giderek çevre aleyhine önemli olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Birey ve toplumların doğada canlılar için mevcut olan imkânları kullanmada plansız davranmalarının özünde, ihtiyaçlar ile kaynaklar arasında bir denge kurma arayışında olmamaları yer almaktadır. Tasarruf kültürü, bu noktada önemli bir zenginlik olarak, söz konusu sorunun çözümüne önemli katkılar sunabilecek nitelikler taşımaktadır.
Yaşadığımız çevrenin elementlerini yani gıda, ihtiyaç, üretim, temizlik, aktivite, sağlık vb. faaliyetler için kullandığımız su, yaşam için soluduğumuz hava, tarım ve gıda eldesinde kullandığımız, ekonomik değeri olan toprak olarak sınıflandırdığımızda gençler, çocuklar ve örnek alacakları biz bireyler, çevre kirlenmesinin önlenmesi konusunda tüm özverileri göstermeliyiz. Ailedeki eğitim, bu eğitimin tam merkezi konumundadır. Sonrasında okullarda ve iş alanlarında verilecek ilave eğitimlerle katlanarak devam edecek olup gelecek nesiller için daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir çevre bırakabiliriz.
Aslında günümüzde uygulamalı olarak hayatımıza giren ve kaynakların tasarruflu kullanılmasını ön gören SIFIR ATIK yönetimi biz sanayiciler ve siz gençler, çocuklar için önemli bir adımdır. Üşenmeden, vazgeçmeden tüm atıklarımızı ayırt etmeli ve geri kazanıma hazır hale getirmeliyiz.
Ana faaliyet konusu ne olursa olsun çevre, ekonomi ve toplum üçleminde buluşan sürdürülebilirlik etkinliğini hızlı bir şekilde oluşturmalı ve takibi yapılmalıdır. Dünyada yaşanan iklim değişiklikleri, susuzluk, açlık, ekonomik sorunlar maalesef çevreye karşı ölçülü davranmadığımızdan kaynaklanmaktadır. Tüm sonuçları da doğrudan toplumu etkilemektedir.
Farklı üretim sektörlerin bir arada buluştuğu Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) olarak “Temiz ÇEVRE Temiz OSB” sloganını özümüzde benimseyerek çevre ve doğa için tüm şartları yerine getirme gayretindeyiz. Bölgemizde sıfır atık, atık yönetimi ve geri kazanım vb. çevre bilinçlerini yaygınlaştırarak temiz bir çevre oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca bünyemizde bulunan atıksu arıtma tesisimiz ile sanayicilerden gelen atıksuları arıtarak temiz şekilde dereye deşarj ediyoruz. Böylelikle su döngüsünü yaparak doğaya tekrar kazandırıyoruz. Hedefimiz arıtma tesisinden çıkan deşarj suyunu geri kazarak hem üretimde hem de sulamada kullanmaktadır.
Eğitim kurumlarında özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızda tasarrufun kavramsal ve uygulamalı projeler ile tüm kademlerde işlenmesi ülkemiz ve hatta dünya ekolojisine ve ekonomisine önemli oranda katkı sağlayacaktır. Yeşil Satranç Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, bireylerin küçük yaşlarda bilinçlendirilmesinin sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım teşkil edeceğini düşünmekteyiz. GEPOSB, “Temiz ÇEVRE Temiz OSB” sloganı ile verimli projelere her zaman destek sağlayacaktır.

Mustafa Koray Kantarcı
GEPOSB (Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi)
Yönetim Kurulu Başkanı