Yenilenebilir enerji sektörü dünyada 10 milyon kişiye istihdam sağlıyor


Le Monde: Yenilenebilir enerji sektörü dünyada 10 milyon kişiye istihdam sağlıyor
Çin’in öncülüğünü yaptığı Asya, hızla ilerleyen yenilenebilir enerji sektörünün ağırlık merkezini oluşturuyor. 2016’da yeşil enerji sektörü, 24 Mayıs’ta açıklanan “Yenilenebilir Enerji Uluslararası Ajansı”nın yıllık raporuna göre, dünya çapında ve tüm türleri bir arada olmak üzere, 10 milyon kişinin (tam tamına 9,8 milyon insanın) istihdam edilmesini sağlıyordu. Bir önceki 2015 yılına oranla artış, hidroelektrik ve biyoenerji alanlarındaki yavaşlama dolayısıyla %1 gibi düşük bir düzeyde kaldı. Ancak artış, Ajans’ın rapor tutmaya başladığı 2012 yılı esas alındığında ise %40 dolayında.
Ajans’ın yorumuna göre, maliyetlerin düşüşü ve izlenen olumlu politikalar, yenilenebilir enerji sektöründe yatırımı ve istihdamı sürekli biçimde yukarı doğru itti. Tahminlere bakılırsa istihdam, 2030’a değin toplam 24 milyon işyeri içerecek. Böylece fosil enerji sektöründeki istihdam kaybı fazlasıyla telafi edilip hatta yenilenebilir enerji sektörü küresel çapta bir ekonomik motor işlevi görecek.
Güneş enerjisinin 3,1 milyon işyeri ile başı çektiği yeşil enerji alanının toplamında Çin, dünya istihdamının %44’ü ile alanın “dev”i olma konumunu konsolide ediyor.